Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Fritt Vårdval och Vårdgaranti

På Ortopedkliniken arbetar vi hela tiden aktivt med att korta våra väntetider, både till mottagning och operation.

Det finns lagar och bestämmelser i Sverige att man ska kunna träffa specialist inom tre månader från att specialistkliniken har fått en remiss från till exempel privatläkare eller vårdcentral. Detta kallar vi vårdgaranti: Patienten ska således få ett besök enligt vårdgarantin inom 90 dagar. Detsamma gäller för operationer och man har således rätt att få sin operation utförd inom 90 dagar efter att en ortopedläkare har träffat patienten och bestämt att operation ska utföras. De 90 dagar som patienten således kan få vänta på sin operation från besöket hos ortoped, räknas från den dagen ortopeden och patienten tillsammans har beslutat om operation. 

Fritt vårdval är ett politiskt beslut, verkställt från årsskiftet 2012. Detta innebär att patienter i Sverige har rätt att bli behandlad hos andra vårdgivare än i sitt eget landsting. Detta gäller dock enbart ifall den önskade vårdgivaren i eget län, eller annat län har avtal med landstinget (avtalet kan ligga hos något annat landsting, men det måste finnas ett avtal mellan privat vårdgivare och ett landsting för att säkerställa patientsäkerheten och kvaliteten).

 Önskar du som patient få behandling någon annanstans än vid ortopedklinikerna i Sörmland så kan du kontakta Valfrihetskansliet på telefonnummer 0155- 24 77 30 - de har telefontid varje vardag kl 09.00 - 12.00 - mailadress: valmojl...@dll.se. De kan guida dig rätt.

Vi på Ortopedkliniken verkställer först en betalningsförbindelse till privata vårdgivaren när vi har fått alla handlingar och begäran till handa. Detta innebär: 1 journalkopia på besök och behandlingsförslag från den begärda vårdgivaren. 2 röntgenbilder länkade eller skickade till oss. 3. en skriftlig begäran från patienten själv att han/hon önskar fritt vårdval (blankett kan laddas ned från nätet och fås via Valfrihetskansliet).

Ortopedmottagningen vid Kullbergska sjukhuset och Mälarsjukhuset har hög tillgänglighet och vi träffar de flesta patienterna inom 90 dagar, dvs. vi håller vårdgarantin i de allra flesta fall. Detsamma gäller operationer: de flesta diagnoser och operationer blir utförda inom 90 dagar, och oftast det enda som försenar en operation kan vara patientens medicinska problem  som först måste utredas, och även precis under högsommartid kan vi såsom i hela Sverige ha problem  att utföra operationerna.  Om det inträffar att patienten inte kan omhändertas inom vårdgarantin och patienten önskar utnyttja sin rätt till vårdgarantin, då ska patienten vända sig direkt till Ortopedkliniken och meddela detta, inte till Valfrihetskansliet, då remitteras patienten till de sjukhus som Kliniken har avtal med.