Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Välkommen till Öron- näsa- och halsmottagningen i Nyköping

 
Klinikens läkare utför mottagningsbesök, gör bedömningar inför och efter operation och behandling, samt utför olika rutinoperationer och mindre ingrepp i lokalbedövning.

Vi har sjuksköterske- och undersköterskemottagning för sömnapnépatienter med CPAP-behandling; flödesmätning från näsan och balansprov i samband med yrselutredningar.

Verksamheten omfattar planerad mottagningsverksamhet, telefonrådgivning, provtagning och operationsverksamhet.

Öron-näsa-halskliniken i Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Nyköpings lasarett samt Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Öron-näsa-halskliniken Sörmland är diplomerade i antidiskriminerings- och HBTQ-frågor.

Inom kliniken finns läkarmottagning, sjuksköterske/undersköterskemottagning, logopedimottagning, hörselvårdsmottagning samt en administrativ enhet.

Läkarmottagning
Samtliga tre mottagningsenheter inom länskliniken hanterar utredningar och behandlingar av ÖNH-sjukdomar. I uppdraget ingår kirurgi, traumatologi, tumörsjukdomar, otoneurologi, infektionssjukdomar, laryngologi, snarkning och obstruktiv sömnapnésyndrom samt akuta sjukdomsfall.

Dagkirurgi bedrivs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett. Klinikens slutenvård bedrivs vid Mälarsjukhuset, enstaka akutfall läggs under vardagar in på Nyköpings lasarett.

Sjuksköterske/undersköterskemottagning
På sjuksköterske/undersköterskemottagningen bedrivs CPAP-verksamhet vilket innebär utprovning/anpassning och uppföljning av patienter med sömnapnésyndrom.

Man utför även VNG-undersökningar av balansorganet hos patienter med yrsel samt rhinomanometri-mätningar som är en undersökning av luftflödet vid nästäppa.

Logopedimottagning
Logopeder arbetar med att utreda och behandla/rehabilitera olika typer av kommunikationsproblem såsom röst- tal- och språkstörningar men även ät- och sväljsvårigheter.

Hörselvårdsmottagning
Audionomerna ansvarar för all hörselutredning, hörselrehabilitering/habilitering som innebär utprovning av hörapparat och uppföljning av hörapparatutprovningen.
Audionomerna ansvarar även för förskrivning och uppföljning av hörseltekniska hjälpmedel i hemmet och för privat bruk.

Administrativ enhet
Den administrativa enheten har medicinska sekreterare på alla länets sjukhus, de ansvarar för administrativa arbetsuppgifter på länsklinikens mottagningar.

Kontakt

Telefon: 0155-24 51 75Telefontider: mån-tors 06:00-19:00
fre 06:00-11:30
Öppettider: mån-tors 08:00-16:00
fre 08:00-12:00
Besöksadress: Nyköpings lasarett, följ skyltning från huvudentrénHitta till ossPostadress: 611 85 NyköpingFax: 0155-24 73 21
VårdenhetschefEva ForsmanTelefon arbete: 0767-20 99 72