Landstinget Sörmlands logotyp
Logotyper för Länsbibliotek Sörmland, Regionförbundet Örebro och Landstinget Västmanland

Vi söker bibliotekskonsulent till Länsbibliotek Sörmland

Vill du vidga vyer och väcka engagemang med utgångspunkt i biblioteksutveckling? Har du hög digital kompetens och erfarenhet av att handleda människor? Länsbibliotek Sörmland söker bibliotekskonsulent som vill driva utvecklings- och förändringsarbete i samarbete med länets folkbibliotek, folkbildningen och andra relevanta aktörer. Bland annat kommer du arbeta med insatser för att öka den digitala delaktigheten och medie- och informationskunnigheten i samhället.


Ansök senast 15 januari 2017,

Annons för bibliotekskonsulent på Länsbibliotek Sörmland

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland

Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen ha biblioteksplaner. Kungliga biblioteket tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna är ansvariga för att följa upp hur biblioteksplanerna används.

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016 - 2018

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling i Sörmland

Med statistik, poesi och intervjuer med biblioteksmedarbetare på lokal och regional nivå har Länsbibliotek Sörmland under hösten 2015 undersökt den mångspråkiga biblioteksverksamheten i länet. Resultatet har sammanställts i Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland. Rapporten speglar folkbibliotekens kapacitet och betydelse i ett samhälle präglat av flerspråkighet. Men också strukturell problematik och utmaningar när det gäller språklig och kulturell kompetens synliggörs. Rapporten ställer också frågor om vems berättelser och vems språk som tillåts ta plats, och på vilka premisser.

Kontakta Länsbibliotek Sörmland om du önskar en tryckt version av rapporten.

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland

På gång på Länsbibliotek Sörmland

Bild med länk till vad som är på gång hos Länsbiblioteket 2016

Länsbibliotek Sörmland summerar vad som hände under 2015 och blickar framåt. På gång under 2016 är studieresa till Finland, fokus på att stärka folkbiblioteken som flerspråkiga arenor och att utveckla tidningen Lättläst Sörmland.

Broschyren Länsbibliotek Sörmland - på gång 2016

Lättläst Sörmland

Lättläst Sörmland

Lättläst Sörmland är en ny tidning på lätt svenska.
I tidningen kan du läsa om vad som händer i Sörmland.
Du kan både lyssna och ladda ner tidningen.
Du kan också läsa tidningen som PDF-fil.

Läs mer här!

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Östra Trädgårdsgatan 2Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42E-post
Verksamhetsomr chefMikael PaloFörvaltningschef för Kultur & Utbildning Sörmland, Mikael PaloTelefon arbete: 0155-24 57 84E-post

Kulturplan 2015-2017, reviderad 2016-04-26

Kulturplan_2015-2017_forstasida

Handlingsplan 2016, reviderad 2016-04-26

Kulturplan 2016-2017, reviderad 2016-04-26