Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingsservice AB

Från och med 1 januari 2010 är Landstingsservice AB ett helägt landstingsbolag.

Bolagsordning

Ägardirektiv 2013-2015

Ägardirektiv 2014

Årligt ägardirektiv 2015

Ägardirektiv 2016-2018

VD-instruktion

Sörmland Landstingsservice AB är landstingets interna bolag för att tillhandahålla landstingets behov av servicetjänster.

Bolaget ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, med god kvalitet och tillhandahålla allmänna servicetjänster som kostförsörjning, städning, fastighetsdrift, transporter, telefoni, repro och sammanträdesservice. Vi är organiserade i två  länsövergripande affärsområden:

  • Transport- och fastighetsservice
  • Verksamhetsnära service

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Nyköpings lasarett, N10 pl 6, NyköpingPostadress: 611 85 NyköpingE-post
VDThérése Aspelund BergströmVerkställande Direktör för Sörmland Landstingsservice AB, Thérése Aspelund JohanssonTelefon arbete: 0155-24 50 00Mobil: 070-357 62 07E-post