Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Sveriges friskaste län

Bildillustration till framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att arbeta mot ett gemensamt mål. Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025 – nu är målet satt och resan dit kan börja!

Utvecklingsområden

För att nå huvudmålet – Sveriges friskaste län 2025 – har åtta utvecklingsområden identifierats. Varje område har getts en egen undersida (se vänsterspalt) där det i detalj går att läsa om de mål och delmål som är formulerade. På dessa undersidor kommer vi löpande att rapportera om hur arbetet inom de olika områdena fortgår.

  1. Hälsofrämjande arbete
  2. Personcentrerad vård
  3. Utveckla vårdens former utifrån patienternas behov och ett Sörmlandsperspektiv
  4. Förbättra och förnya vårdens utförande
  5. Attraktiv arbetsgivare
  6. Sammanhållning styrning och uppföljning
  7. Inköp
  8. Fastighetsinvesteringar

Värt att notera är att vissa av utvecklingsområdena skiljer sig åt jämfört med hur de såg ut i den broschyr om framtidens hälso- och sjukvård som gavs ut hösten 2012. Förteckningen ovan är dock den korrekta.