Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Jämlik folkhälsa och välfärd


Landstinget arbetar för att sörmlänningarna ska ha likvärdiga förutsättningar att utveckla en god hälsa. Inom projekt "Jämlik folkhälsa och välfärd i Sörmland" samlas insatser som utgår från folkhälsans sociala bestämningsfaktorer.

Utgångspunkter för arbetet är det nationella övergripande folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, begreppet social hållbarhet och Världshälsoorganisationens (WHO:s) arbete ”Closing the gap”, även kallad Marmotrapporten.

Vi utgår från att det går att påverka de faktorer som avgör hälsans utveckling. Vi arbetar med dessa faktorer genom följande områden:

Samverkansparter är bland annat Länsstyrelsen i Södermanlands län, länets kommuner, Mälardalens högskola, Regionförbundet Sörmland, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).