Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Sörmlands folkhälsonätverk


Sörmlands Folkhälsonätverk är ett nätverk för den som har uppdraget att arbeta med befolkningsinriktat strategiskt folkhälsoarbete i kommun, landsting eller förvaltning/organisation där fler sakområden än ett ingår i uppdraget.

Syftet är att möjliggöra erfarenhetsutbyte, bidra till kunskapsspridning och utgöra en länk mellan lokal och regional nivå i Sörmland.

Nationella folkhälsopolitiken det gemensamma styrdokumenten.

Mötesdatum 2015: