Landstinget Sörmlands logotyp

LUFT 14-15 september

Logga
Datum:14 - 15 september 2017
Starttid:09:00
Sluttid:15:00
Plats:Elite Statshotellet Eskilstuna

LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.
Målgrupp för konferensen är  yrkesverksamma inom en mängd olika samhällssektorer och verksamheter, tjänstemän, beslutsfattare, politiker och frivilligarbetare.

Varmt välkomna till Eskilstuna den 14 - 15 september och 2017 års LUFT konferens!

Program och länk till anmälan

Kategorier
Från