Landstinget Sörmlands logotyp

SMO -samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

SMO bild

Har du behov av hjälp med samordning av dina olika kontakter? Behöver du en vårdcentral med bra förutsättningar att stödja dig utifrån din funktionsnedsättning? Läs mer om SMO här:

SMO

Vårdlots för ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning

Har du svårt att veta var och hur du kan få stöd utifrån dina behov och förutsättningar?
Vi kan hjälpa dig att hitta de kontakter du behöver.
Det kan till exempel vara kontakter inom landstinget, kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Vårdlots för ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning

Aktuellt aktivitetskatalog 2016

Föreläsningen om Botox flyttas till 8 juni. Samma tid och plats.

Klicka på länken för att läsa mera om aktiviteterna i årets katalog

En telefon som visar att du har ett nytt meddelande

SMS-påminnelser från Habiliteringsverksamheten

Den 1 november 2015 startade tjänsten. En SMS-påminnelse om den bokade tiden går ut till din mobiltelefon dagen före bokat besök.

För att tjänsten ska kunna starta måste du själv meddela din mottagningen aktuellt mobilnummer.

Läs mer på 1177

Sjukresor i Sörmland

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

På www.1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för sjukresor i Sörmland.

Entre fraktgatan 5 i Eskilstuna

Välkommen till Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedel till personer med funktionshinder ingår som en del i sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Landstinget och kommunen skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel till dig som är funktionshindrad, så att du kan fungera i din bostad, i din närmiljö och delta i samhällslivet i övrigt.

Hjälpmedelscentralen hittar du i Eskilstuna. Det finns också två filialer, en i Katrineholm och en i Nyköping.

Läs mer om Hjälpmedelscentralen här

Dammsdal skola och boende i Vingåker

Välkommen till Dammsdal skola och boende

Dammsdal skola och boende har sedan 1994 specialiserat sig på elever inom autismspektrat och kan erbjuda en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamheten har plats för 38 elever. Vår skola på Dammsdal är anpassad för att hjälpa ungdomar som tidigare har haft det tufft på hemorten.

Våra ambitioner är att anpassa studier, fritid och vardag. Förutsättningarna och möjligheterna att lyckas på Dammsdal kan vara större än tidigare. Anledningen är att vi har kunskaper om funktionsnedsättningarna, om en specifikt anpassad pedagogik, vi har anpassade lokaler, resurspersoner på nära håll och dessutom möjlighet att ge eleven stöd under hela dygnet.

Läs mer om Dammsdal skola och boende här

Habiliteringsverksamhet

Välkommen till Habiliterings- verksamheten

Habiliteringsverksamheten är till för barn, ungdomar och vuxna som har vissa bestående funktionsnedsättningar.

Målet med habilitering och rehabilitering är att öka förutsättningarna för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Hos oss arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team för att ge utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Familj, anhörig och andra viktiga personer i din omgivning kan också få stöd från oss.

Läs mer om Habiliteringsverksamheten här

Kontakt

Error: -1
No results

Hjälpmedelscentralen

Telefonnummer till Hjälpmedelscentralen

Självservice

Banner 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden

SMO

samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

SMO bild