Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-08-23

  Investeringar radiologi, hudmottagning

  Över trettio miljoner till ny röntgenutrustning och en ombyggnad av hudmottagningen på Mälarsjukhuset för tolv. Detta är satsningar som nyligen beslutats i Landstinget Sörmland.

 • 2017-07-12

  Sommarjobb på sjukhuset

  När man börjar ett sommarjobb är det mycket att lära in. För många är det första riktiga jobbet. Elever som går i årskurs 2 på gymnasiet har möjlighet att söka sommarpraktik under fyra veckor. Under dessa veckor hoppas vi att de ska få lära sig mer om vad sjukvården gör och få tillfälle att möta några av alla yrken som finns inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-06-21

  Språket viktigt för barns utveckling

  Barnets språk och utveckling har en tydlig koppling till hälsa och välbefinnande. Barnhälsovården i Sörmland gör alltfler språkbedömningar årligen vilket ger tidig hjälp till barn i behov av det. Detta visar barnhälsovårdens årliga rapport.

 • 2017-06-20

  Vaccinationsinsatsen avslutad

  Sedan den andra juni har vi vaccinerat nästan 2500 barn mot bakterieorsakad hjärnhinneinflammation i Nyköping. Arbetet har gått mycket bra och andelen vaccinerade är högre än vi väntat oss. Insatsen startade efter att vi på kort tid konstaterat tre fall av hjärnhinneinflammation i Nyköping, varav ett dödsfall.

 • 2017-06-20

  Beslut i fullmäktige

  Möjlighet att välja tandvård, självtest av cellprov och debatt om barnsjukvården i Nyköping. Det var en del av allt som hände under mötet med landstingsfullmäktige 20/6.

 • 2017-06-20

  Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 för Sveriges friskaste län

  Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025. För att nå målet krävs en kraftsamling inom sex utvalda områden. Dessa områden beskrivs i dokumentet Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 som nu antagits av fullmäktige.

 • 2017-06-14

  Över 2000 barn vaccinerade mot bakterieorsakad järnhinneinflammation

  Nu är den intensiva insatsen att vaccinera barn mot bakterieorsakad hjärnhinneinflammation i Nyköping snart över. Omkring 2400 barn har vaccinerats.

 • 2017-06-09

  Personalärenden i Landstinget Sörmland

  I media har det den senaste tiden förekommit uppgifter om hur Landstinget Sörmland avslutar medarbetares anställningar genom ekonomiska uppgörelser. Här finns en kommentar till detta från landstingsdirektör Jan Grönlund.

 • 2017-06-08

  Klart med Jörgen Striems arbetsuppgifter i Landstinget Sörmland

  Avgående hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem fortsätter att arbeta för Landstinget Sörmland med två särskilda och tidsbestämda uppdrag.

 • 2017-06-07

  Sista dagarna för vaccinationer

  Över tusen barn har nu vaccinerats mot bakterieorsakad hjärnhinneinflammation i Nyköping. Nästa vecka startar den sista insatsen. Då handlar det om elever på Nyköpings högstadium och deras syskon i åldern förskoleklass och uppåt (18 år).

Föregående12
(18 Nyheter)