Landstinget Sörmlands logotyp

Beslut i fullmäktige

2017-06-20

Möjlighet att välja tandvård, självtest av cellprov och debatt om barnsjukvården i Nyköping. Det var en del av allt som hände under mötet med landstingsfullmäktige 20/6.

Nu finns åter möjlighet att fritt välja tandvård. Denna gång enligt LOV som gör det möjligt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten som landstinget har godkänt och teknat kontrakt med.
Valfrihetsmodellen omfattar idag allmäntandvård för personer från det år de fyller 3 år till och med det år de fyller 21 år. Enligt riksdagsbeslut kommer åldergränsen att höjas med ett år 2018 och från och med 2019 kommer den avgiftsfria tandvården att omfatta även personer som är 23 år.

Under landstingsfullmäktige antogs också en motion från Kristdemokraterna om att införa möjligheten för kvinnor att få göra självtest av cellprov. I motionen föreslås att alla kvinnor som inte tagit ett cellprov ett och ett halvt år efter kallelse till cellprovtagning ska få ett självtest hemskickat.

Under fullmäktige debatterades även kring frågan om en motion angående barnsjukvården på Nyköpings lasarett. Diskussionen handlade delvis om att åter öppna observationsplatser för barn på sjukhuset. Motionen gick inte igenom.

Här kan du läsa mer om de ärenden som behandlades i fullmäktige.