Landstinget Sörmlands logotyp

Färre resor för njurpatienter i Sörmland

2017-03-09

Alltfler patienter i Östra Sörmland med tecken på njurproblem kan få göra njurbiopsi på Nyköpings lasarett och gå hem samma dag, i stället för att läggas in på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Patienter med symtom på njursvikt behöver i många fall göra en njurbiopsi som innebär att man tar bort en liten bit vävnad från njuren för analys. Ingreppet sker efter remiss från exempelvis en vårdcentral och har tidigare krävt inläggning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Patienterna lades då in på kvällen, fick biopsin genomförd nästa dag och kunde återvända hem morgonen därpå.

Men genom ett förändrat arbetssätt och kompetensutveckling på Nyköpings lasarett slipper patienter i östra Sörmland både resorna till Eskilstuna och onödigt lång vårdtid. I stället för att behöva läggas in på en vårdavdelning kan patienter nu få ingreppet genomfört på Nyköpings lasarett och gå hem samma dag. Förändringen innebär också att njurpatienterna i större utsträckning får träffa samma personal vid sina olika besök.

Mellan september och februari genomfördes totalt sju biopsier utan några komplikationer med inläggning på sjukhus. En majoritet av dessa patienter har fått sin njurbiopsi inom 2-4 veckor efter beslut, vilket är snabbare än tidigare när samtliga ingrepp behövde göras på Mälarsjukhuset.