Landstinget Sörmlands logotyp

Gruppstöd för jobbet att vara förälder

2017-03-15

Att vara förälder är inte alltid lätt men få saker är viktigare i livet än relationen mellan förälder och barn. Samtalsmottagningen barn och unga erbjuder nu föräldrar stöd via gruppträffar med olika teman.

– Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är däremot inte alltid så självklart hur man åstadkommer det, säger Veronica Kurzbaum Dahlberg, enhetschef för samtalsmottagningen för barn och unga i Sörmland.

Läs mer här.

Vill du anmäla dig till träffarna eller veta mer, ring samtalsmottagningen barn och unga, 010- 492 58 28