Landstinget Sörmlands logotyp

Nytt fall av hjärnhinneinflammation

2017-05-31

Ett nytt fall av hjärnhinneinflammation orsakad av meningokockbakterier har upptäckts i Nyköping. Smittskyddsläkaren har beslutat att erbjuda vaccination till ett stort antal barn i Nyköping för att förhindra ytterligare smitta.

Måndagen den 29 maj sökte ett ettårigt barn vård för vad som visade sig vara bakterieorsakad hjärninflammation. Barnet har vårdats på barnsjukhus i Stockholm men är nu redan mycket bättre. Det ettåriga barnet har ännu inte börjat förskolan. Det finns en koppling mellan det sjuka barnet och de två tidigare fallen av hjärnhinneinflammation under våren.

Antibiotika och vaccin ska förhindra smittspridning

Landstingets smittskyddsläkare har beslutat om två metoder för att förhindra att fler smittas.

1. Antibiotika till de närmast berörda
Den mest prioriterade insatsen är att ge förebyggande behandling med antibiotika (så kallad profylax) till de allra närmaste familjekontakterna till barnet.
Antibiotika ges till dessa personer:

  • Syskon och föräldrar till barnet.
  • De som har varit hemma hos familjen de senaste två veckorna.
  • De som haft barnet, eller familjemedlemmar till barnet, på besök hemma de senaste två veckorna.
  • Barn eller vuxna som har passat barnet de senaste två veckorna.

Antibiotikan ges på Vårdcentralen Ekensberg och skyddar på kort sikt.

2. Vaccin till en större grupp barn
Den andra metoden är att erbjuda kostnadsfritt vaccin mot meningokocker, som en förebyggande åtgärd till följande barn och ungdomar:

  • Alla barn som går på förskolan Fjärilen, Ekorren, Daldockan och Malmvillan.
  • Alla elever på Långbergsskolan, Brandkärrsskolan och Nyköpings högstadium.
  • Syskon till de barn som går på ovan nämnda förskolor och skolor, även om de går på andra skolor  och förskolor eller är hemma med föräldrarna. Gäller barn mellan 6 veckor och 18 år.

"Risken för smitta fortfarande låg"

Smittskyddsläkare Helena Hervius Askling betonar att risken för smitta fortfarande är mycket låg. De vars barn som inte omfattas av vaccinationen eller antibiotikabehandlingen ska känna trygghet i det.

– Vi har tagit till en god marginal med vaccin till en mycket stor grupp barn och ser inte någon ökad risk för övriga barn. De som däremot har varit hemma hos eller haft besök från den drabbade familjen har redan fått eller ska få förebyggande antibiotikabehandling, oavsett vilken skola eller förskola de går på, säger hon.

Mer information