Landstinget Sörmlands logotyp

Nu ändrar vi vårt arbetssätt

2017-04-11

Hälsosamma scheman, schemalagd tid för utvecklingsarbete och att obekväm arbetstid ger mer tillbaks i återhämtning. Det är en del av vad som ingår när hälso- och sjukvården nu testar att förändra sitt arbetssätt och göra det mer anpassat till patientens behov.

Sjukhusvården i länet har sedan länge anpassat sig till ett läge där vårdplatser hålls stängda, medarbetare vittnar om hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö. Landstinget Sörmland har genomfört en mängd åtgärder och tar nu ytterligare steg genom att införa nya arbetssätt och scheman.

Läs mer här.