Landstinget Sörmlands logotyp

Språket viktigt för barns utveckling

2017-06-21

Barnets språk och utveckling har en tydlig koppling till hälsa och välbefinnande. Barnhälsovården i Sörmland gör alltfler språkbedömningar årligen vilket ger tidig hjälp till barn i behov av det. Detta visar barnhälsovårdens årliga rapport.

– Språkutvecklingen har ett starkt samband med barnets kognitiva, sociala, emotionella och motoriska utveckling och har en central betydelse för barnets förmåga att klara sig i livet, skolan och arbetslivet. Detta i sin tur har en stark koppling till hälsan, säger Ulrika Nygren, vårdutvecklare i Barnhälsovården Sörmland.

Läs mer här.