Landstinget Sörmlands logotyp

Vaccinationsinsatsen avslutad

2017-06-20

Sedan den andra juni har vi vaccinerat nästan 2500 barn mot bakterieorsakad hjärnhinneinflammation i Nyköping. Arbetet har gått mycket bra och andelen vaccinerade är högre än vi väntat oss. Insatsen startade efter att vi på kort tid konstaterat tre fall av hjärnhinneinflammation i Nyköping, varav ett dödsfall.

När vi nu vaccinerat ett så stort antal barn anser vi att risken att bli smittad av sjukdomen är nere på en vanlig nivå, vilket innebär en mycket låg risk, bakterien som sådan finns alltid i samhället.
- Jag är tacksam att så många valde att vaccinera sina barn, det minskar risken för ytterligare fall av sjukdomen. Jag vill också tacka all personal i både Landstinget Sörmland och Nyköpings kommun som arbetat många timmar och långa dagar med detta. säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare Sörmland.

För råd om vård kan du alltid besöka eller ringa 1177.se