Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

FoU-centrum

- arbetar med att stärka landstingets vetenskapliga kompetens.

En av våra huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Landstinget Sörmland. Forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

En annan av våra huvuduppgifter utförs av sjukhusbiblioteken genom att de tillhandahåller vetenskaplig litteratur och hjälper till med referenshantering. Vi arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar och erbjuder statistisk hjälp.

Ett äpple, som är kunskapens frukt, symboliserar vår verksamhet.

Rolf Berg äpple

Kunskapens frukt

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post