Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Patientnämndens kansli

Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till patientnämndens kansli! Hos oss kan du framföra dina synpunkter/klagomål eller bara rådgöra med en utedningssekreterare. Du vänder dig kostnadsfritt till oss med både stora och små frågor som rör den offentligt finansierade vården. Vi har tystnadsplikt.

Opartisk instans

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som regleras enligt Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.. Till patientnämndens kansli kan du vända dig med synpunkter/klagomål som rör all ofentligt finansierad vård; landstingets och kommunens hälso- och sjukvård, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Ring eller skriv till oss! Vi tar gärna emot dina synpunkter/klagomål och svarar på dina frågor. Det kan förbättra vården och tandvården för både dig och många andra.

Blankett för synpunkter och klagomål

Gemensamma patientnämnden sammanträder följande dagar under 2015:   2/12

Gemensamma patientnämndens arbetsutskott sammanträder  följande dagar under 2015:   17/12

 

Patientförsäkring (Löf)

Om du skadas i vården- kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen

lof.se

Inspektionen för vård och omsorg

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.
 
 
Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad.

www.läkemedelsförsäkringen.se

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Telefontider: mån-fre 10:00-12:00
mån-fre 13:00-16:00
Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingE-post
EnhetschefAnna WångmarTelefon arbete: 0155-24 59 17Mobil: 072-221 02 05E-post

Årsrapport