Landstinget Sörmlands logotyp
Äppelblom

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.

Aktuellt

GCP-utbildning

Nu kan du som är prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov att förnya den anmäla dig till GCP-utbildning som är den 16-17 oktober. Sista anmälningsdag är 1 oktober.

Information och anmälan GCP-utbildning

Hur mår sörmlänningarna?

Se vår film som presenterar våra undersökningar Liv & Hälsa och Liv & Hälsa ung. Snart finns samtalsmottagningar för barn och unga i hela länet som är ett resultat av svaren från Liv & Hälsa-enkäten.

Länk till filmen

Konferensdagarna Nyttan av Folkhälsodata

8, 14 och 20 mars genomfördes dagar där deltagare fick veta mer om hur sörmlänningar mår och hur folkhälsodata kan användas i ledning, styrning och i praktiskt arbete. Deltagarna fick också veta mer om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som sker i Sörmland.

Länk till dokumentation

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Hälsan i Södermanland

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet