Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

FoU-dag

Varje år arrangerar FoU-centrum en FoU-dag (forskningsdag) där det även utdelas ett Forskningspris till landstingets mest forskningsvänliga enhet/verksamhet.

Anmäl dig redan nu till 2018 års FoU-dag den 24 april - sista anmälningsdag har passerat.

På FoU-dagen presenteras flertalet av de olika forskningsprojekt som bedrivs i Landstinget Sörmland. Nydisputerade presenterar sina avhandlingsarbeten.

Forskningspriset ska ses som ett erkännande för bra forskningsinsatser men även som en stimulans till verksamheter som erbjuder goda förutsättningar för att bedriva forskning i Landstinget Sörmland.

Gästföreläsare 2018 är Kjell Asplund, professor emeritus i medicin vid Umeå universitet, tidigare bl. a överläkare i medicin vid Norrlands universitetssjukhus och utredare av Sture Bergwall- och Paulo Macchiariniärendena. Sedan 2012 ordförande för Statens medicin-etiska råd. Pågående uppdrag som statlig utredare av vård utanför den etablerade vården (integrativ, komplementär och alternativ vård).

Titel på Kjells föreläsning: "Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

FoU-dag 2017

På FoU-dagen presenterades flertalet av de olika forskningsprojekt som bedrivs i Landstinget Sörmland. Gästföreläsare var Eva Tiensuu-Jansson, professor för medicinska vetenskaper, Onkologisk endokrinologi, Uppsala universitet. Eva föreläste om "Hur kan vi arbeta tillsammans för en framgångsrik forskning?"

Nydisputerade presenterade sina avhandlingsarbeten:
Gunnel Peterson, Leg sjukgymnast, VC Linden
Titel: Neck muscle function in individuals with persistent pain and disability after whiplash injury

Maria Liljeroos, Leg sjuksköterska, HIA Mälarsjukhuset
Titel: Patienter med hjärtsvikt och deras partners behov av stödjande omvårdnad

Jesper Sperber, Anestesiläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset
Titel: Protective mechanical ventilation in inflammatory and ventilator-associated pneumonia models

Charlotte Nylander, Medicine doktor , Barn- och ungdomsläkare Sörmland
Titel: Skyddsfaktorer, riskbeteenden och betydelsen av samsjuklighet i ADHD bland ungdomar med diabetes och andra kroniska sjukdomar.

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post