Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Etikprövning

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).

Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Den 1 juni 2008 har vissa ändringar i etikprövningslagen trätt i kraft, bl. a. har lagens definition av forskning ändrats för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Etikprövning sker i sex regionala nämnder och Landstinget Sörmland hör till den regionala nämnden i Stockholm.

Förutsättningen för att kunna bedriva klinisk forskning i Landstinget Sörmland är att den forskning som omfattas av etikprövningslagen är granskad och godkänd innan den startas. Ytterligare information finns på: www.epn.se.

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post