Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Forum Uppsala - Örebro: Lokal Nod Södermanland

Den ”Lokala Noden Södermanland” är del av Forum Uppsala-Örebro: den Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Uppsala-Örebros sjukvårdsregion består av sju Landsting/regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det Lokala Nodnätverk (LNN) etablerades under 2016 och har en viktig roll i upprättandet av en effektiv infrastruktur och en regional kommunikationsstrategi för information- och resurssamverkan med intressenter av kliniska studier inom sjukvårdsregionens sju landsting och regioner. LNN koordineras av Forum Uppsala-Örebro och har som huvudsyfte att agera som Forum Uppsala-Örebros operativa arm på lokal nivå. LNN har ansvar för informationsdelning, kontakter med kliniker, nätverksbyggande med prövare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal samt med andra lokala intressenter.

LNN är en servicefunktion för forskare, hälso- och sjukvårdens personal och andra intressenter involverade i kliniska studier och erbjuder:

  • En lokal kontaktpunkt för alla typer av frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska studier
  • Ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum.  
  • Lokal samverkan av kompetenser och resurser och etablering av nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsstödjande personal
  • Underlättande av insamling av statistik över kliniska studier
  • Assistans till företag och forskare med att identifiera kliniker/prövare som är intresserade av att delta i kliniska studier
  • Möjlighet att få rådgivning, information om olika utbildningar, samt tillgång till nätverk med biostatistiker, epidemiologer och hälsoekonomer m. m.

Mer information om Forum Uppsala-Örebro och de Lokala Nodernas uppdrag finns på (http://svnuppsalaorebro.se/6-regsamarb/forumuo_start.html)

Information om kliniska studier kvartal 1 2017