Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

FoU-centrum

- arbetar med att stärka landstingets vetenskapliga kompetens.

En av våra huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Landstinget Sörmland. Forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

Vi ger stöd och hjälp till alltifrån enkla och grundläggande mindre projekt till större forskningsprojekt, t.ex. sådana som ingår i forskarutbildning.

FoU-centrum granskar och godkänner även de läkemedelsprövningar som sker i Landstinget Sörmland. Oftast pågår cirka 30 läkemedelsprövningar samtidigt inom landstinget.

Vi arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar och erbjuder statistisk hjälp.

En annan av våra huvuduppgifter utförs av sjukhusbiblioteken genom att de tillhandahåller vetenskaplig litteratur och hjälper till med referenshantering.

 

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post