Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kliniska läkemedelsprövningar

Sedan 1 mars 2009 finns en ny huvudöverenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om kliniska läkemedelsprövningar.

Av överenskommelsen framgår att man är enig om:

  • att sjukvårdshuvudmannen har ett ansvar för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården samt att läkemedelsföretagen ansvarar för utveckling av läkemedel.
  • att en förutsättning för att läkemedel ska kunna utvecklas och godkännas för försäljning är genomförandet av kliniska prövningar. Prövningar  och uppföljningar måste ske inom sjukvården. Det är därför nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen medverkar till att prövningar och uppföljningar kan genomföras.
  • att sjukvårdshuvudmannen ska ersättas för tillkommande kostnader.
  • att alla former av samarbete och samtliga kostnader ska redovisas.

I Landstinget Sörmland granskas och godkänns alla läkemedelsprövningar av FoU-centrum. Gällande delegationsbeslut och de ansökningshandlingar och blanketter som ska bifogas ansökan till FoU-centrum finns under länkarna till höger.

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post