Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Publikationer

Den forskning och de projekt som fått stöd av FoU-centrum rapporteras skriftligt, för att andra ska kunna ta del av resultaten.

Nedan finner du en mall för rapportskrivning, du måste öppna den i följande ordning:

- Öppna filen test först, sedan
- Öppna filen FoU-C mallförslag

 Mall för rapporter

Nedan visas de artiklar, avhandlingar, rapporter och övriga publikationer som medarbetare i Landstinget Sörmland har författat.

Avhandlingar

FoU-centrum ger stöd till medarbetare i Landstinget Sörmland att genomgå forskarutbildning och skriva en doktorsavhandling. Här presenteras de avhandlingar författade av anställda i Landstinget Sörmland under åren:

2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Böcker och bokkapitel

Böcker författade av anställda i Landstinget Sörmland under åren:

2012, 2011, 2008

Bokkapitel författade av anställda i Landstinget Sörmland under åren:

2014 (bokkapitel och bok), 2011, 2009

Ett sätt att rapportera vetenskapliga forskningsresultat är som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna kan vara peer-review-granskade, vilket innebär att andra forskare inom ämnesområdet granskar och godkänner artikeln innan den får publiceras.

Peer-review-granskade artiklar
författade av anställda i Landstinget Sörmland under åren:

2018,  2017, 2016 , 2015, 2014  

Övriga artiklar
författade av anställda i Landstinget Sörmland under åren:

2010 , 2007, 2006

Konferenspresentationer, posters och abstracts

Presentationer av anställda i Landstinget Sörmland under åren:

2017, 2016, 2015, 2014

Vid intresse att ta del av tidigare publikationer, vänd dig till FoU-centrum.

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post