Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Samhällsmedicin

Det samhällsmedicinska arbetet innebär bland annat att ta fram underlag för planering, ledning, styrning och uppföljning. De grundläggande perspektiven är befolkning/medborgare, behov, effekt och kvalitet.  Politiker och tjänstemän inom landsting och kommuner är de främsta målgrupperna.

För att  följa livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i den sörmländska befolkningen genomförs regelbundet två stora enkätundersökningar, Hälsa på lika villkor? som är riktad till den vuxna befolkningen och Liv & Hälsa ung som är riktad till äldre skolungdom. Arbetet med befolkningsundersökningarna sker i nära samarbete med Folkhälsocentrum.

 

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post