Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Folkhälsodata

Landstinget Sörmland genomför regelbundet olika befolkningsundersökningar för att få reda på hur befolkningen mår. Resultaten från undersökningarna används för att fatta hälsopolitiska beslut och vidareutveckla länets folkhälsoarbete.

Vi genomför undersökningarna för att studera hur befolkningen i länet mår, hur deras livsvillkor och levnadsvanor ser ut samt vilka risker de utsätts för. Landstinget Sörmland använder sig främst av resultaten från två riktade undersökningar som genomförs med jämna mellanrum:

·         Liv & Hälsa ung (riktar sig till skolelever)
·         Liv & hälsa (riktar sig till vuxna)

Resultaten från undersökningarna används som underlag när hälsopolitiska beslut ska fattas i länets kommuner och landstinget. Resultaten används också som stöd för att vidareutveckla folkhälsoarbete.

I Landstinget Sörmland sker arbetet med befolkningsundersökningarna i nära samarbete mellan FoU-centrum och Enheten för hållbar utveckling.