Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Tåg och bussar

busståg

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i Sörmland har Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland. Myndigheten organiseras i form av ett kommunalförbund med landstinget och de 9 kommunerna i länet som medlemmar. Myndigheten äger Länstrafiken Sörmland AB som har i uppdrag att samordna upphandling och utförande  av trafik.

Länstrafiken

Länstrafiken Sörmland sköter om det praktiska arbetet med trafiken såsom planering, upphandling, avtal, information och taxor. De som kör bussarna eller tågen är olika upphandlade bolag.

Länstrafiken ska enligt uppdragbeskrivningen skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling som genererar ökat resande, nöjda kunder och medborgare.

Länstrafiken är i sin tur delägare i MÄLAB (Mälardalstrafik); ett aktiebolag som ägs av kommuner och landsting i Sörmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Örebro. Bolagets uppdrag är att handlägga frågor av kring regionaltågstrafiken i Mälardalsregionen.

Trafikförsörjningsprogram Sörmland

Den 20 september 2012 fattade kollektivtrafikmyndighetens förbundsdirektion beslut om att anta länets första regionala trafikförsörjningsprogram. Mer information om detta program finns på myndighetens egna sidor.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighets direktion

Ordförande:
Monica Johansson (S)

Vice ordförande:
Magnus Johansson (MP)
Daniel Portnoff (M)

Ledamöter: Camilla Anglemark (S), Anders Berglöv (S), Thomas af Bjur (L), Göran Dahlström (S), Catharina Fredriksson (S), Urban Granström (S), Ann-Sofie Jacobsson (MP), Magnus Leivik (M), Jens Persson (C), Johan Rocklind (S), Gustaf Wachtmeister (M)

 

Kontakt

Error: -1
No results