Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstinget Sörmland arbetar aktivt för en minskning av de läkemedelsrester som hamnar i våra sjöar

2010-07-06

Stora mängder läkemedelssubstanser hamnar i våra vattendrag trots rening av avloppsvatten i reningsverken.

Att stora mängder läkemedelssubstanser, trots rening, hamnar i våra vattendrag har varit känt sedan länge. Läkemedelsrester i miljön kommer främst från människors utsöndring via urin och avföring.  Nu finns även svart på vitt på hur utsläppen ser ut i Sörmland, vilka läkemedel som är de största bovarna, och vilka mängder det handlar om.

Miljöpåverkan av läkemedel är en prioriterad fråga för Landstinget Sörmland, och utifrån ett fastställt mål ska man ”medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken minskar med 10 %.

- Läkemedel ska inte finnas i naturen, säger folkhälso- och miljölandstingsrådet Ylva G  Karlsson i en kommentar. Det här är ett gemensamt ansvar för läkemedelsindustrin,  sjukvården och inte minst för alla oss som använder mediciner. Vi i landstinget kan  påverka med miljökrav, utbildning och information.

I samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har landstinget vid ett antal mätperioder sedan december 2008 låtit genomföra mätningar av det avloppsvatten som lämnar sjukhusen i länet. Mätningar har även gjorts på vattnet före och efter rening vid avlopps-reningsverken i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping. Efter analys och riskberäkningar har s.k. miljöprioritering gjorts, där de olika läkemedlen rangordnats utifrån deras skadliga effekter på miljö och natur. Här hamnade de antiinflammatoriska läkemedlen högst följt av könshormoner och antibiotika.

Man räknar med att ca 10 % av läkemedelsanvändningen sker inom den slutna vården, och att resterande 90 % används i hemmen. Sedan förra året beaktar landstingets läkemedelskommitté de olika läkemedlens miljöpåverkan när man upprättar den s.k. ”reklistan” med rekommendationer till förskrivarna vid val av läkemedel mot våra vanligaste sjukdomar.

- Flertalet läkare på vårdcentralerna och sjukhusen i länet har nu fått utbildning om de  olika läkemedlens påverkan på miljön, säger läkemedelskommitténs informations- läkare Marie Portström. Det är min förhoppning att vi härigenom fått ett ökat  miljömedvetande, och att detta visar sig vid förskrivning av läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att informera befolkningen om läkemedel och miljö, och informationsfoldrar kommer att finnas i väntrum på vårdcentraler och sjukhus.

- I foldrarna uppmanar vi patienterna bl.a. att lämna in överblivna läkemedel till  apotek, och att aldrig slänga läkemedel i avloppet, säger landstingets miljöchef
 Johan Sundqvist. Tidigare mätningar av lakvatten från soptippar har visat att det även  är vanligt att läkemedel följer med soporna, vilket är lika förkastligt.

För mer information kontakta
Johan Sundqvist, miljöchef, tfn 070-379 18 37
Katja Hagström, yrkeshygieniker USÖ, tfn 019-602 24 92