Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Arbeta hos oss

 

Kajsa och Jocke på plats på torget under PridefestivalenÄr du intresserad av att arbeta med ambulanssjukvård ? Här kan du kontrollera om du uppfyller de generella anställningskraven liksom de specifika kraven som gäller för ambulanssjukvårdare respektive sjuksköterska. För vidare information om eventuella vakanser och semestervikariat titta in på landstingets sida för lediga jobb, eller kontakta respektive enhetschef under länken organisation och sen vidare till aktuell länsdel.

Inskolning

Är du intresserad, har klarat anställningskraven och har blivit anställd kommer du att få genomgå ett grundligt introduktionsprogram.

Utvecklingssamtal

En gång om året ska varje anställd få möjlighet att tillsammans med sin chef ha ett medarbetarsamtal. Det fyller flera syften, där det viktigaste är möjligheten till återkoppling från arbetstagare till ledning liksom tvärtom. Betoningen är på utveckling av både verksamhet, arbetsmiljö och individ.

Lönepolicy

"Lönen ska i ökad utsträckning vara individuell och differentierad, grundad på kriterier som marknadsanpassning, arbetets beskaffenhet, bidrag till verksamheten samt prestation och duglighet. För att individuell och differentierad lönesättning skall var möjlig krävs att chefen har god kunskap om medarbetarnas kvalifikationer, arbetsresultat, arbetssituation etc. Kommunikationen mellan chef och medarbetare måste därför fungera, t.ex. genom medarbetarsamtal. Chefen ska i sina värderingar och bedömningar utgå från enhetliga förutsättningar angivna i landstingets metodstöd för individuell lönesättning. Anställda bör känna till utifrån vilka kriterier och på vilka grunder lönen sätts."

Kontakt

VerksamhetschefJörgen LifvaktVerksamhetschef för Ambulansen Sörmland, Jörgen LifvaktTelefon arbete: 016-10 51 65Mobil: 070-300 74 84E-post