Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Beställarkriterier

 

Landstinget Sörmland har beställarkriterier för beställning av ambulanstransporter.
Reglerna innebär att det enbart är patienter som behöver sjukvård under resan som ska åka ambulans. Detta gäller vid överflyttningar mellan vårdinrättningar och en beställarblankett ska då alltid fyllas i. Ordinationsblankett skall vara ifylld och signerad av läkare om läkemedel, som ej ges enligt generella direktiv för sjuksköterskan i ambulans, kan vara aktuella under förflyttning.

Länk till beställarblankett 

 Best.blankett

 

 

Kontakt

VerksamhetschefJörgen LifvaktVerksamhetschef för Ambulansen Sörmland, Jörgen LifvaktTelefon arbete: 016-10 51 65Mobil: 070-300 74 84E-post