Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Beställarkriterier

Landstinget Sörmland har skärpt reglerna för beställning av ambulanstransporter.
Reglerna innebär att det enbart är patienter som behöver sjukvård under resan som ska åka ambulans. Detta gäller vid överflyttningar mellan vårdinrättningar och en beställarblankett ska då alltid fyllas i.

 

 

 

Kontakt

VerksamhetschefJörgen LifvaktVerksamhetschef för Ambulansen Sörmland, Jörgen LifvaktTelefon arbete: 016-10 51 65Mobil: 070-300 74 84E-post