Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kompetensutveckling

 

Historik

Ambulanssjukvården i Sörmland liksom inom övriga Sverige var för drygt 30 år sedan en ren transportorganisation. Någon gång under denna tid insåg man att det kunde vara till gagn för patienten om akutsjukvård kunde bedrivas utanför sjukhusen. Då ambulanstransport blev ambulanssjukvård utbildades vaktmästare, bärgningsbilsförare, taxiförare m. fl. genom olika kurser till ambulanssjukvårdare. Genom riktad såväl extern som intern utbildning blev under åttiotalet ambulansförarna mycket kompetenta ambulanssjukvårdare. Ledstjärnan då var att alla innevånare skulle ha tillgång till samma ambulanssjukvård oavsett tid och plats. Under den senare delen av åttiotalet började man på flera håll differentiera ambulanssjukvården genom att anställa sjuksköterskor.
I Sörmland var man tidiga och framsynta då man insåg värdet av att tidigt kunna ge också farmakologisk behandling utanför sjukhuset. Därför gick man här delvis utanför det som Socialstyrelsen på den tiden tillät, något som blev normbildande nationellt. Idag är miniminivån för att få ge läkemedel prehospitalt Legitimerad sjuksköterska.

Kvalitet och säker vård

Ambulanssjukvården strävar efter att ambulansbesättningarna ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för att klara av uppdragen de ställs inför.
I Sörmland genomgår all personal certifieringsutbildningar inom:

  • PS (Prehospital sjukvårdsledning)
  • PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)
  • AMLS (Advanced Medical Life Support)
  • PEPP (Pediatric Education for Prehospital Professionals)
  • A-HLR (Barn och vuxen)
  • AOSP (Akut omhändertagande av suicidbenägen person)

Dessa utbildningar genomdriva antingen i egen regi eller i samarbete med andra ambulansorganisationer.

Kontakt

VerksamhetschefJörgen LifvaktVerksamhetschef för Ambulansen Sörmland, Jörgen LifvaktTelefon arbete: 016-10 51 65Mobil: 070-300 74 84E-post