Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Organisation

organisation

Organisationsträd

Ledning

Verksamheten leds av en verksamhetschef med det övergripande ansvaret för samordning av verksamheten, ekonomi och personal vid de 5 ambulansstationerna. Det medicinska ledningsansvaret innehas av en ambulansöverläkare. Ansvaret på de 5 stationerna är fördelat länsvis och varje länsdel har en enhetschef.

Samverkansråd

Samverkansråd leds av verksamhetschefen. Varje länsdel har en representant från fackföreningarna Kommunal samt Vårdförbundet. Utöver det finns en representant för SKTF samt en för Sveriges ingenjörer.

Stab

Verksamheten har en egen medicinsk teknisk ingenjör samt en klinikadministratör. En funktion som kvalitetsutvecklare finns kombinerat med tjänstgöring på ambulans.

Ledningsgrupp

Ambulanssjukvårdens ledningsgrupp består ,förutom av verksamhetschefen, av de tre enhetscheferna, medicinskt ansvarig läkare samt MT-ingenjör. Sekreterare är klinikadministratören.

 

 

Kontakt

VerksamhetschefJörgen LifvaktVerksamhetschef för Ambulansen Sörmland, Jörgen LifvaktTelefon arbete: 016-10 51 65Mobil: 070-300 74 84E-post