Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Verksamheten

Ambulanssjukvården är en del av Landstinget Sörmland och fungerar som en länsövergripande funktion. Inom ambulanssjukvården arbetar idag ca 130 personer. Fördelningen i personalgruppen är ungefär 70% sjuksköterskor och 30% ambulanssjukvårdare.
Verksamheten är förlagd till 4 ambulansstationer med placering i Eskilstuna och Strängnäs (Norra länsdelen). Katrineholm (Västra länsdelen) samt Nyköping  (Södra länsdelen). Från Nyköping utgår under dagtid en ambulans placerad vid vårdcentralen i Gnesta samt en dygnsambulans till Vagnhärad. Från Katrineholm utgår en ambulans dagtid måndag-fredag som är placerad i Vingåker.

Ambulanssjukvården i Sörmland utförde under 2015 ca 36000 uppdrag. Av dessa var 16500 blåljus-uppdrag, så kallade Prio 1. Ambulanssjukvården körde under dessa uppdrag 146000 mil. För närvarande tas en egenavgift på 150 kronor ut i efterhand för ambulanstransporter vid alla larm.

Sjukvård

Modern ambulanssjukvård handlar inte längre bara om transporter. En hög kompetens i omvårdnad och akutmedicin gör att vi bedriver högt kvalificerad sjukvård utanför sjukhusets väggar. I alla våra ambulanser finns avancerad övervakningsutrustning och läkemedel för att direkt kunna behandla de flesta akuta sjukdomar och olycksfall.

Behöver Du ambulans?

Ambulans är en begränsad samhällsresurs som måste användas förnuftigt. Det finns normalt 1 ambulansenhet per 27000 invånare i Södermanland.
 Till ambulanssjukvårdens hjälp finns larmcentralen.  Du som ringer använder  larmnumret 112 som endast skall användas när nöd föreligger. Exempel på nöd kan vara:

 • Svår akut andnöd
 • Akut påkommen bröstsmärta
 • Svår plötslig huvudvärk
 • Medvetandepåverkan
 • Svåra buksmärtor
 • Stora blödningar
 • Benbrott
 • Trafikolycka
   
  För övriga sjuk- och hälsofrågor, vare sig de är akuta eller kroniska, vänder du dig i första hand till din vårdcentral för kontakt med familjeläkare/distriktsläkare eller distriktssköterska. Sjukvårdsrådgivning finns även via telefonnummer 1177. Där svarar sjuksköterskor med lång erfarenhet dygnet runt.

Att ringa 112 ger ingen automatisk rätt till  ambulanstransport. Larmcentralen använder ett medicinskt beslutsstöd för att bedöma, prioritera och ge råd. Detta gör att operatörerna snabbt kan besluta om olika åtgärder tex. att en ambulans ska skickas ut. Medicinskt beslutsstöd står under ständig kontroll och uppdateras fortlöpande. Larmcentralen har egna sjuksköterskor som bedömer sjukvårdsbehov och prioriterar ärendet.  

När ska du inte ringa 112

Då det inte föreligger nöd men ambulanstransport krävs ringer Du larmcentralen på 0770-270300.  För sjukresa till sjukhus eller för liggande transport ringer du 020-444000. 

 

 

Kontakt

VerksamhetschefJörgen LifvaktVerksamhetschef för Ambulansen Sörmland, Jörgen LifvaktTelefon arbete: 016-10 51 65Mobil: 070-300 74 84E-post