Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Giftinformation

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-33 12 31 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbsidor.