Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

PrimUS - Primärvårdens utvecklingsenhet Sörmland

 

Landstinget Sörmland verkar för en öppen dynamisk  miljö med utbildning, utvecklingsarbete och forskning av primärvården som naturlig del i vardagsarbetet.

PrimUS uppdrag är att stödja och stimulera primärvårdens utveckling och kvalitet. PrimUS ska stödja och stimulera möjligheten till fortbildning och vidareutbildning av primärvårdens vårdaktörer  och bereda goda förutsättningar för kliniskt utvecklingsarbete mot en alltmer evidensbaserad primärvård.

Inom verksamheten finns verksamhetsutvecklare, disputerade  sjukgymnaster och sjuksköterskor, studierektorer, fortbildningssamordnare och handledare för ST-forskningsprojekt.