Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kvalitetsbokslut för hälso- och sjukvården

Landstingets Sörmlands årliga kvalitetsbokslut visar vilka förbättringar som har genomförts inom hälso- och sjukvården under året. Kvalitetsarbetet kan handla om såväl bemötande som resultat i vården.

Bokslutet för 2016 består av en film med förbättringar inom hälso- och sjukvården. Samtliga exempel har visat tydliga positiva resultat och genomförts eller påbörjats under 2016.

Diabetesskola med matlagningskurs.

Kvalitetsbokslut 2016På vårdcentralen Linden i Katrineholm ger man patienterna bättre möjlighet att själva ta hand om sin hälsa och leva ett bra liv med diabetes. Efter att ha lyssnat på patienternas egna önskemål erbjuder man nu bland annat kurser i matlagning.

Kortare operationsköer med nytt arbetssätt.

Kvalitetsbokslut 2016Tack vare ett nytt schema och ändrat arbetssätt kan personalen använda sin arbetsstid mer effektivt och hinna operera fler. Genom att öka flödet i operationssalarna har man inte bara kortat patienternas väntetid på operation utan även minskat dödligheten efter höftfrakturer.

Nya samtalsmottagningar för barn och unga.

SamtalsmottagningFör att kunna ge snabb och tidig hjälp till barn och unga som mår dåligt startade en helt ny verksamhet 2016. På samtalsmottagningarna i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm tar man emot barn med lättare psykiskt ohälsa inom sju dagar, ofta snabbare.

Snabbutredning av patienter med symtom på cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Kvalitetsbokslut 2016Till nya verksamheten Diagnostiskt centrum remitteras patienter med diffusa symtom som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom. I stället för att behöva besöka många olika specialister får nu dessa patienter en snabb och effektiv utredning på ett och samma ställe.

Ny organisation och nya arbetssätt kring sjukhusens vårdplatser.

Kvalitetsbokslut 2016Bristen på vårdplatser är ett stort problem i hela landet. För att bättre kunna samordna och hantera vårdplatserna på länets tre sjukhus genomfördes en omorganisation under 2016. Alla verksamheter som har vårdplatser tar nu ett större gemensamt ansvar för planeringen.

Se hela filmen om årets kvalitetsbokslut här:


Kontakt

Error: -1
No results