Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser redovisar vårddata för den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Genom jämförelserna blir hälso- och sjukvården öppen för insyn. Allmänheten, både som medborgare och patienter, har rätt att få information om verksamhetens kvalitet och effektivitet. Dessutom ger jämförelserna underlag för den offentliga och politiska debatten om hälso- och sjukvården.

Sedan 2006 redovisar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting årligen Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. 

Vill du veta mer om resultaten så redovisas dessa på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsens hemsidor, se länk.

 

SKL - Öppna jämförelser

Socialstyrelsen - Öppna jämförelser