Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Närvård

närvård3

Många människor har kontakt med både landstingets sjukvård, kommunerna och andra organisationer. Det kan gälla äldre, kroniskt sjuka, funktionshindrade, barn och ungdomar. Närvård är ett arbete för att genom ökat samarbete ge effektivare vård till den enskilde sörmlänningen.

Individens behov är utgångspunkten för vården och målet är att den enskilde inte ska märka när ansvaret för vården går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukvård till hemsjukvård.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården. Arbetet sker i samverkan med många andra aktörer som apoteket, idrottsrörelsen, skolor, pensionärs- och patientorganisationer.

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa vårdbehov. Exempel på sådana patientgrupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka, psykiskt funktionshindrade, demenssjuka och patienter med behov av vård i livets slutskede. Barns hälsa är också ett viktigt område.

Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt.
 
Mer information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Klicka på nedanstående bild för att få en större bild.

Närvårdsstrukturen

Närvårdsorganisationen

Kontakt

Error: -1
No results