Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Patientsäkerhet


Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet.

I Landstinget Sörmland arbetar vi för att göra vården så säker som möjligt. Patienter ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för att skydda dem mot skador som orsakats av oss.

Trots att personalen är noggrann och medveten om risker går det aldrig att helt förhindra fel och misstag. Det är därför viktigt att vi har metoder som gör att vi kan lära oss av våra misstag bland annat genom avvikelsehantering, lex Maria-anmälningar och händelseanalyser.

I Historien om Axel kan du läsa om hur patientsäkerhetsarbetet ser ut när något har inträffat.