Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Patientnämndens kansli

När du inte är nöjd med din vård

Dina klagomål och synpunkter är viktiga. Du kan bidra till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt. Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet som ansvarade för din vård. Du kan också vända dig till Patientnämnden, som är fristående och en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder klagomål under vissa förutsättningar. 

 

Vänd dig i första hand till de som vårdat dig

Verksamheten som har ansvarat för din vård eller behandling kan bäst förklara vad som har inträffat. Verksamheten ska vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen.

När du har lämnat ett klagomål, ska du snarast få besked om att ditt klagomål är mottaget. Verksamheten bör svara inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så.

Du har rätt att få ett svar som du kan förstå. Ditt klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt och innehålla en förklaring till vad som har hänt.  

 

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Om du är under 18 år, agerar patientnämnden med hänsyn till din ålder.

Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vården.

Kontakta oss

Du kan kontakta  patientnämndens kansli via telefon, brev, e-post eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du väljer att skriva till oss ser vi gärna att du använder dig av denna blankett: Synpunkter, klagomål till patientnämnden.

 

Lämna ett klagomål till IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på www.ivo.se  eller kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

 

Har du rätt till ekonomisk ersättning?

Om du har drabbats av en skada i vård eller tandvård som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

  • Har skadan inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region, kontaktar du Löf   (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).
  • Om det gäller kommunal hälso- och sjukvård, kontakta din kommun.
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare, kontakta Privattandvårdsupplysningen.
  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets eller regionens patientförsäkring, tar du kontakt med det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i.
  • Har den som vårdat eller behandlat dig ingen försäkring, kontakta Patientförsäkringsföreningen.
  • Har du blivit skadad av ett läkemedel, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Telefontider: mån-fre 10:00-12:00
mån-fre 13:00-16:00
Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingE-post
EnhetschefAnna WångmarTelefon arbete: 0155-24 59 17Mobil: 072-221 02 05E-post