Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Patientnämndens kansli

Inte nöjd?

Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landstinget eller kommunen? Har du varit med om något som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd?  Vänd dig då till oss på patientnämndens kansli, vi lyssnar på dig! Till oss kan du framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en utredningssekreterare. Du vänder dig kostnadsfritt till oss med såväl de stora som de små frågorna. Vi har tystnadsplikt.

 

Patientnämndens uppdrag

Till patientnämnden kan du som patient eller närstående vända dig för att framföra synpunkter och klagomål på vården. I första hand bör du prata med personalen men om det inte känns bra kan du vända dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Patientnämnden, som är en fristående och opartisk instans, tar emot synpunkter och klagomål som gäller:
• All offentligt finansierad vård; landstingets och kommunens hälso- och sjukvård.
• Privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun.
• Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att få ett svar från den eller de verksamheter som du har synpunkter på. Svaret ska ge dig en förklaring till det inträffade. Vi gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Vi på patientnämnden hjälper även  till med att tillhandahålla information, som du kan behöva, för att du ska kunna tillvarata dina intressen i hälso- och sjukvården.  Patientnämndens uppdrag regleras i lagen om patientnämndsverksamhet, SFS 1998:1656.

Hör gärna av dig till oss!  Dina synpunkter, såväl de stora som de små, är värdefulla då de kan bidra till en ökad patientsäkerhet och kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvården, både för dig och för många andra. 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på patientnämndens kansli via telefon, brev, e-post eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du väljer att skriva till oss ser vi gärna att du använder dig av denna blankett: Synpunkter, klagomål till patientnämnden.

   

Patienträttigheter

Nedan finns lite information som kan vara till hjälp för att du ska kunna tillvarata dina intressen i hälso- och sjukvården.

Patientlagen

Den 1 januari 2015 trädde en ny lag i kraft, patientlagen, SFS 2014:821. Målet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Löf-Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

Den som drabbas av en skada i vården kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. www.lof.se

Läkemedelsförsäkringen

Den som fått en skada orsakad av läkemedel, kan ha rätt till ersättning via Läkemedelsförsäkringen. http://lff.se/

IVO-Inspektionen för vård och omsorg

Den som drabbats av eller har riskerat att råka ut för en vårdskada, kan ta kontakt med IVO för att lämna tips eller göra en anmälan.www.ivo.se 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Telefontider: mån-fre 10:00-12:00
mån-fre 13:00-16:00
Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingE-post
EnhetschefAnna WångmarTelefon arbete: 0155-24 59 17Mobil: 072-221 02 05E-post

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Informationsfolder

Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landstinget eller kommunen?

Broschyr