Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Privata vårdgivare

Hälso- och sjukvård är en omfattande verksamhet och innehåller många olika delar. Förutom den offentliga vården finns det även privata vårdgivare.

Privata vårdgivare med landstingsersättning
Privata vårdgivare med landstingsersättning har antingen ett vårdavtal med Landstinget Sörmland eller en etableringsrätt.

I ett vårdavtal regleras ersättningen men även åtagandet och samverkan med landstinget. Etableringsrätten innebär att vårdgivaren får en ersättning som är reglerad i lag genom en nationell taxa. Både vårdgivare med vårdavtal och etableringsrätt ingår som en del i den skattefinansierade vården och får ersättning från landstinget för de patienter som de behandlar.

Är du bosatt i länet har du rätt att söka vård hos dessa vårdgivare på samma villkor som när du besöker vårdgivare i den offentliga vården. För utomlänspatienter gäller hemlandstingets remissregler.

För dig som patient är det ingen skillnad på patientavgifter hos en landstingsdriven sjukvårdsinrättning eller en enligt ovan privatdriven sådan. Högkostnadkort och frikort gäller.

I vänster kolumn under respektive ort finns länkar till privata vårdgivare med vårdavtal eller etableringsrätt.

Privata vårdgivare utan landstingsersättning
Det finns privata vårdgivare i länet som varken har vårdavtal med landstinget eller etableringsrätt. De är inte skattefinansierade och kan då själva bestämma sina patientavgifter. Om du är osäker på vad som gäller fråga alltid vad vården kommer att kosta.