Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Regler och rättigheter

Patientens rättigheter är en central del i en god och jämlik vård. Detta är tydligt fastslaget i Landstinget Sörmlands vision. Du har som medborgare och som patient i sjukvården rätt till både insyn, inflytande och valfrihet.
Det står i grundlagen att du har rätt att läsa alla handlingar om dig själv och om vården. Du ska själv ta ställning till den vård du vill ha och du väljer i stor utsträckning vart du vänder dig.

I denna sektion finner du mer information om vilka regler som gäller inom vården, vilka rättigheter du har som patient och vilka former av stöd och hjälp som finns att få.

Valmöjligheter

Du som är folkbokförd i Sörmland kan söka öppen hälso- och sjukvård i hela Sverige utan remiss, förutsatt att vården är landstingsfinansierad. På så vis kan du få planerad vård där det passar dig eller din familjs livssituation bäst. Vill du veta mer om dina valmöjligheter och vilka regler som gäller för fritt vårdval? Besök då avdelningen Valmöjligheter.

Offentlighetsprincipen

Landstinget Sörmland är en offentlig organisation. Det betyder att allt sker öppet och att alla medborgare har rätt att ta del av dokument som produceras i landstinget. Det stora undantaget är patientjournaler. Dessa har bara patienten och den personal som arbetar med patienten rätt att läsa. Ett annat undantag är arbetsmaterial som ännu inte är färdigt. Här hittar du mer information om offentliga handlingar och diarier.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla uppgifter i en patientjournal omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Bara den vårdpersonal som behöver uppgifterna för att kunna ge en bra och säker vård får läsa journalen i datorn eller i pappersform. Tystnadsplikt och sekretess gäller även personalen emellan. Även personliga uppgifter som inte har förts in i journalen omfattas av lika sträng tystnadsplikt. Du kan läsa mer om register i vården på 1177 Vårdguiden

Om du är missnöjd

I denna sektion finner du även information om den oberoende, länsövergripande patientnämnden, som du alltid kan vända dig till om du är missnöjd med en vårdkontakt eller misstänker att någonting inte gått rätt till.