Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om biobankslagen

Biobankslagen innebär att patienter/provgivare måste informeras om - och ge sitt samtycke till - att deras prover får sparas i en biobank och för vilka ändamål proverna får användas.

Den 1 januari 2003 trädde Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården i kraft. Biobankslagen (2002:297) reglerar hur prover från människa får sparas och användas. Lagen ska skydda din integritet som patient vid insamling, förvaring och användning av dessa prover. Proverna används i första hand för din vård och behandling. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

En biobank är

En biobank är en samling prover - blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover - som tas i vården och sparas längre än två månader efer avslutad analys och kan härledas till en viss person.

Varför behövs biobanker?

Den vanligaste användningen av sparade prover är för att säkra möjligheten till att en patient i framtiden ska få en säker diagnostik och rätt behandling. Prover behöver även sparas för medicinsk forskning och klinisk prövning. Informationen kan också användas till att ta fram nya och förbättrade behandlingsmetoder och för att förebygga och behandla sjukdomar.

Vad får proverna användas till?

Tillåtna användningsområden för prover som sparas i biobank är patientens egen vård och behandling, forskning och klinisk prövning, utbildning av vårdpersonal och kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.

Integritet och skydd

Information som hämtas från sparade prover ska alltid behandlas under sekretess. Prover måste förvaras oåtkomligt för obehöriga och utan risk för att förstöras.

Du bestämmer själv

För att ett prov ska få sparas i biobank måste patienten tillfrågas och ge sitt samtycke. Ett informerat samtycke innebär att patienten har förstått och tagit ställning till information om att provet får sparas. Patientens beslut ska dokumenteras på remiss eller annan journalhandling.

Säger du som patient ja får provet sparas och användas till a) egen vård och behandling, b) utbildning och kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården, c) forskning och klinisk prövning som godkänts av en etikprövningsnämnd.

Om du har samtyckt till att ett prov får sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut genom att skicka in en Nej-talong .

En patient kan också välja att provet inte får användas för ett eller flera av ovan nämnda ändamål (a-c). Om du som patient säger nej helt och hållet kasseras provet efter analys. Det går inte att ångra ett beslut att ett prov inte får sparas.

Om du inte vill att ett prov skall sparas alls eller för något speciellt ändamål ska du fylla i en nej-talong (se länken till höger). Talongen kan även tas hem om du känner dig tveksam och behöver fundera över ditt beslut. Nej-talongen kan då skickas in senare till Patientnämndens kansli, 611 88 Nyköping. Provet sparas för din säkerhets skull tills du har bestämt sig.

Att prover sparas i biobanker är för allas bästa, både nu och i framtiden. Sparade prover kan rädda liv, ditt eget eller någon annans!

Kontakt

Postadress: Box 110
641 22 Katrineholm
Biomedicinsk analytikerCatharina LöwenmoTelefon arbete: 0150-747 66Mobil: 073-073 33 96E-post

Nej-talongen - Om du inte vill att ett prov skall sparas alls eller för något speciellt ändamål ska du fylla i talongen nedan.

Dokument