Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Infektions- och lungkliniken Sörmland

Entré Altheahuset

Infektions- och lungkliniken har ett länsövergripande ansvar. Detta innebär att vi vårdar patienter från hela länet. Kliniken består av infektionsmottagning med resevaccinationer, lung- och allergimottagning, vårdavdelning 36 för infektions- och lungsjukdomar samt Lättvårdsavdelning Althea.

 

Altheahuset

Du hittar oss i Altheahuset (röd tegelbyggnad i allén ner mot centrum).
Ett begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser finns i anslutning till byggnaden.

 

Skylt om Altheahuset

 

 

Kontakt

Besöksadress: Mälarsjukhuset, Altheahuset, entréplanPostadress: 631 88 Eskilstuna
VerksamhetschefAnn-Katrin HanssonVerksamhetschef Infektions- och lungkliniken Sörmland, Ann-Katrin HanssonTelefon arbete: 016-10 30 00
Bitr VerksamhetschefGöran StenlundVerksamhetschef för Infektions- och Lungkliniken Sörmland, Göran Stenlund