Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Fritt Vårdval och Vårdgaranti

På Ortopedkliniken arbetar vi hela tiden aktivt med att korta våra väntetider, både till mottagning och operation.

Fritt vårdval
Du som är folkbokförd i Sörmland, har möjlighet att välja sjukhusmottagningar och slutenvård samt landstingsfinansierad privat vårdgivare var du vill inom länet. Landstinget Sörmland har inget remisskrav för specialistbesök vid de landstingsdrivna sjukhusen 
http://www.landstingetsormland.se/valmojligheter

Vårdgaranti
Vårdgarantin gäller all planerad vård För dig som patient innebär vårdgarantin att du ska få tid för besök och behandling inom bestämda tidsgränser. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. 
http://www.landstingetsormland.se/Halsa-vard/regler-rattigheter/Vardgaranti/