Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Mer på Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Entréservice

När du går in i sjukhuset via huvudentrén kommer du direkt till Entréservice.  Här får du hjälp med allmänna upplysningar och vägbeskrivningar.

mse_entre1

Mälarsjukhuset

Sjukhuset svarar för vård och behandling av i första hand boende inom norra länsdelen (Eskilstuna och Strängnäs kommuner) med 123 000 invånare. En nära samverkan med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett  ingår i sjukhusets område.  Mälarsjukhuset är länsjukhuset i Sörmland.

Om rökning på sjukhusområdet

Från och med 1 januari 2017 är hela sjukhusområdet på alla våra sjukhus i Sörmland rökfria . Målet är att kunna erbjuda en helt rökfri miljö för patienter, medarbetare och besökare. Förändringen innebär att rökning tillåts utanför landstingets sjukhusområden. Tänk på att e-cigaretter också omfattas av rökfria sjukhusområden

Du kan läsa mer om rökfria sjukhusområden här

Om fotografering på sjukhusområdet

Till skillnad från många andra landsting har vi inget generellt fotoförbud. Däremot har vi ett antal rekommendationer i frågan.

  • All fotografering, ljud- eller videoinspelning ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till de sekretessregler som finns inom hälso- och sjukvården.
  • Personer som kan bli föremål för fotografering ska alltid tillfrågas och ge sitt samtycke.
  • Fotografering får inte störa pågående vård och ska alltid ske i samråd med sjukhuspersonalen.