Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vårdavdelningar Mälarsjukhuset

Mälarsjukhusets vårdavdelningarna sköts av olika specialistkliniker. Här finns även BB, operationsavdelning, intensivvård och uppvakningsavdelning.

Om du har frågor eller synpunkter på vården ska du vända dig till den klinik/avdelnings kontaktperson som du hittar i länkarna nedanför.

För att du lättare ska hitta till den avdelning du söker finns de i nedanstående lista tillsammans med sin kliniktillhörighet. Klicka på den avdelning som du vill veta mer om.  

Akutkliniken                  Akutvårdsavdelning

Anestesikliniken          Intensivvårdsavdelning
                                          Operationsavdelningen

Infektions- och               Infektions- och lungavdelningen
lungkliniken                 

Kirurgkliniken              Kirurgiska avdelningen

Kvinnokliniken             Kvinnoavdelningen: vårdlag BB
Kvinnokliniken             Kvinnoavdelningen: vårdlag gynekologi

Medicinkliniken           Geriatriska avdelningen
Medicinkliniken           Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA)
Medicinkliniken           Medicinska avdelningen
Medicinkliniken           Njuravdelningen
Medicinkliniken           SSIH/palliativ vård
Medicinkliniken           Strokeavdelningen

Onkologkliniken           Viktoriaenheten

Ortopedkliniken            Ortopediska avdelningen

Psykiatriska kliniken   Psykiatriska intensivvårds- och beroendeavdelningen
Psykiatriska kliniken   Psykosavdelningen
Psykiatriska kliniken   Allmänpsykiatriska avdelningen