Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

BUP-mottagningen Nyköping/Katrineholm

 Nyköping

 

Vårt uppdrag
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, (BUP), i Nyköping/ Katrinehom  har kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen och Vingåker som upptagningsområde.
Barn och ungdomspsykiatrin är en specialistresurs inom hälso- och sjukvården. Målgruppen för vår verksamhet är barn och ungdomar, 0-17 år, som visar symtom på psykisk ohälsa och som löper risk för allvarlig psykiatrisk problematik. Insatser på basnivå har prövats/gjorts och det finns bedömt behov av insatser på specialistnivå. Vanlig problematik  är depression, ångesttillstånd, svårigheter att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå, beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende. Ätstörningsproblematik, självskadebeteende, barn som utsatts för trauma eller befinner sig i en utsatt situation samt begynnande psykos och bipolär sjukdom hör också till vår målgrupp.

På BUP bedrivs ett kvalificerat barn och ungdomspsykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete. Vi som jobbar på BUP är alla utbildade i att möta barn, ungdomar och familjer. Här finns psykologer, kuratorer, familjebehandlare, läkare  och sjuksköterskor. Tillsammans med er utarbetar vi en behandlingsplan som kan leda till förändring och ökad livskvalitét. Vi erbjuder gruppbehandlingar för barn såväl som föräldrar. Vi kan också arbeta individuellt med barnet eller ungdomen, här finns Kognitiv Beteendeterapi (KBT) såväl som Psykodynamisk terapi (PDT). När det behövs gör vi fördjupade bedömningar för att kartlägga barn och ungas utvecklingsnivå och behov.  Medicinsk behandling finns att tillgå när vi bedömer att det är ett stöd för barnet eller ungdomen.
Om Öppenvårdmottagningens insatser inte är tillräckliga kan en kontakt med vår Intensivmottagning erbjudas. De arbetar mer intensivt och flexibelt under en kortare tid.

Rådgivning eller akuta ärenden
Om du vill komma i kontakt med oss så ringer du vardagar dagtid till det telefonnummer som är gemensamt för hela kliniken, 010-492 58 28. Genom knappval kan du få kontakt med en sjuksköterska som kan ge dig råd, hänvisa till annan instans eller ta emot en egenremiss.
Kvälls-  och nattetid, och under helger handläggs akuta ärenden av vuxenpsykiatriska klinikerna i länet, 0155-24 72 11.

Kontakt

Telefon: 010-492 58 28Telefontider: mån-fre 08:00-12:00
mån-tors 13:00-16:00
fre 13:00-15:00
Telefon reception: 010-492 58 28Öppettider: mån-tors 08:00-16:30
fre 08:00-15:00
Besöksadress: Bagaregatan 3D, plan 3, NyköpingHitta till ossPostadress: 611 85 NyköpingFax: 0155-24 56 04
VerksamhetschefCarina RaniusVerksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken SörmlandMobil: 072-143 20 59