Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

BUP Mottagningen i Nyköping

 Nyköping


Vårt uppdrag

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, (BUP), har Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner som upptagningsområde.

Barn och ungdomspsykiatrin är en specialistresurs inom hälso- och sjukvården.Målgruppen för vår verksamhet är barn och ungdomar, 0-17år, som visar symtom på psykisk ohälsa och som löper risk för allvarlig psykiatrisk problematik samt risk för social missanpassning. Insatser på basnivå har prövats/gjorts och det finns bedömt behov av insatser på specialistnivå. Vanliga symtom är depression, nedstämdhet, oro, ångesttillstånd, svårigheter att reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå, beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende. Ät problematik, självskadebeteende, barn som utsatts för trauma eller befinner sig i en utsatt situation. Begynnande psykos och bipolär sjukdom.

På BUP bedrivs ett kvalificerat barn och ungdomspsykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete. Arbetet präglas av ett salutogent förhållningssätt. Det sker i tvärprofessionella team med olika yrkesgrupper och specifik kompetens. Den barnpsykiatriska kompetensen är en integrering av utvecklingspsykologi, systemteori, psykosociala och medicinska kunskaper och en humanistisk människosyn. Utgångspunkten är att se och möta barnet utifrån sitt sammanhang. Bedömning, vård och behandling sker i nära samverkan med barnet, ungdomen och familjen. Våra telefonnummer och telefontider ser du i högra marginalen.

Akuta ärenden

På BUP finns ett akut kris- och konsultationsteam. Vi erbjuder tider om ett barn eller ungdom är i akut behov av en barn-psykiatrisk bedömning. Om du behöver akut hjälp kan du ringa BUP mellan 8 - 16 helgfri måndag till torsdag och 8 - 15 fredagar och dag före helgdag.  Är mottagningen stängd kan du istället vända dig till vuxenpsykiatriska akutteamen på telefon 0155-24 72 11.

Vi som arbetar på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen

Vi som jobbar på BUP är alla utbildade i att möta barn, ungdomar och familjer. Här finns barn-psykologer, kuratorer, familjebehandlare, läkare som är specialiserade inom psykiatri och sjuksköterskor. Tillsammans med er utarbetar vi en behandlingsplan som kan leda till förändring och ökad livskvalitét.

Orsakerna till att barn och unga mår dåligt varierar och därför erbjuder vi olika sorters behandling. Att arbeta med att stärka familjens och nätverkets resurser är en stomme i vår verksamhet.

Vi erbjuder gruppbehandlingar för barn såväl som föräldrar. Vi kan också arbeta individuellt med barnet eller ungdomen, här finns Kognitiv Beteendeterapi (KBT) såväl som Psykodynamisk terapi (PDT). När det behövs gör vi fördjupade bedömningar för att kartlägga barn och ungas utvecklingsnivå och behov.  Medicinsk behandling finns att tillgå när vi bedömer att det är ett stöd för barnet eller ungdomen.
 

Kontakt

Telefon: 010-492 58 28Telefontider: mån-fre 08:00-12:00
mån-tors 13:00-16:00
fre 13:00-15:00
Telefon reception: 010-492 58 28Öppettider: mån-tors 08:00-16:30
fre 08:00-15:00
Besöksadress: Bagaregatan 3D, plan 3, NyköpingHitta till ossPostadress: 611 85 NyköpingFax: 0155-24 56 04
VerksamhetschefCarina RaniusMobil: 072-143 20 59